Hyvinvointilautakunta, kokous 28.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Hakemus määräaikaisesta osa-aikatyöstä

ENODno-2021-442

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Luppokodin sairaanhoitaja ********* on hakenut kirjallisesti määräaikaista, 50% osa-aikatyötä ajalle 1.1.2022-30.4.2022.

Ehdotus

Esittelijä

Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta myöntää Luppokodin sairaanhoitajalle määräaikaisen, 50% osa-aikatyön ajalle 1.1.2022-30.4.2022.

Hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Luppokodin sairaanhoitaja Heidi Risto on hakenut kirjallisesti 70% osa-aikatyötä ajalle 2.5.2022-29.5.2022. Hakijan s-posti oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta myöntää Luppokodin sairaanhoitajalle määräaikaisen, 70% osa-aikatyön ajalle 2.5.2022-29.5.2022.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Tiedoksi

Hakija, Henkilöstöjohtaja, Palkkasihteeri, Palkkahallinto Sarastia