Hyvinvointilautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.

Kokouskäsittely

Ulla Keinovaara pitää tärkeänä, että Hetan monitoimitalon suunnittelutyötä jatketaan.

Ulla Keinovaara tiedustelee, miten yhteistyö Enontekiön kunnan ja  SamiSosterin kanssa jatkuu vuonna 2021. Johtava sosiaalityöntekijä kertoi SamiSoster ry:n kanssa pidetyn yhteistyökokouksen kuulumiset ja kunnan kanssa tehtävän yhteistyön sisällöistä.

Lautakunta päätti, että hyvinvointilautakunnan 8.10.2020 suunniteltu kokous siirretään pidettäväksi 22.10.2020 klo 14.00.

Tiedoksi

Kunnanhallitus 

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.