Hyvinvointilautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Lausunto investointisuunnitelmaluonnoksesta 2021-2023

ENODno-2020-95

Valmistelija

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen hyväksymän investointisuunnitelman valmisteluprosessin mukaan lautakunnilta pyydetään lausunto investointisuunnitelmaluonnoksesta. Investointisuunnitelmaluonnos on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta antaa lausunnon investointisuunnitelmaluonnoksesta 2021-2023.

Päätös

Hyvinvointilautakunta lausuu investointiluonnokseen vuosille 2021-23 seuraavaa:

-Hyvinvointilautakunta esittää, että Hetan hyvinvointikeskuksen/monitoimitalon suunnittelua jatketaan ja investoinnit ( (0,1 milj euroa ja 4 milj. euroa) sisällytetään vuosien 2021-2023 investointisuunnitelmaan.

-Hyvinvointilautakunta esittää, että sähköisen asiakastietojärjestelmän hankinta (80 000 e)  ikääntyneiden palveluihin/vanhustenhuoltoon sisällytetään vuoden 2021 investointisuunnitelmaan

-Hyvinvointilautakunta esittää, että investointisuunnitelmaan lisätään uutena kohteena vuosille 2021-2023 kotiseutumuseon kattoremonttia varten  22 000 euroa. 

-Hyvinvointilautakunta pitää tärkeänä Kilpisjärven monitoimitalon aitaa ja esittää, että investointi (30 000 euroa) sisällytetään vuoden 2021 investointisuunnitelmaan.

Kokouskäsittely

Henkilöstöjohtaja esitteli investointisuunnitelman vuosille 2021-23. Hyvinvointilautakunta keskusteli investointisuunnitelmaluonnoksesta.Lautakunnan puheenjohtaja esitti, että investointisuunnitelmaan lisätään kotiseutumuseon kattoremontti. Alpo Peltovuoma kannatti esitystä.

 

 

Tiedoksi

Kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.