Hyvinvointilautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valviran päätös, lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Pharmac Finland Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Pharmac Finland Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Conerod Oy c/o Silmäasema Fennica Oy,
Silmäasema Rekka, liikkuva yksikkö

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen/ Medical Revolution Oy, PMP Rescue

Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo8/2020/ Sosiaali- ja terveysministeriön suositus kunnille ja kuntayhtymille, Kotikunnattomat henkilöt ja koronavirusinfektioon liittyvän tutkimuksen ja kiireellisen hoidon kustannukset

Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntainfo 9/2020/ Toimeentulotuen myöntäminen kasvomaskeihin

Attendo, hintojen tarkistaminen 1.1.2021 alkaen

Lähihoitajan työstä irtisanoutuminen

Ohjaajan toimesta irtisanoutuminen

Vanhusneuvoston pöytäkirja 25.8.2020

Vanhusneuvoston 25.8.2020 pöytäkirjan ote 16 § Vie vanhus ulos -kampanja

Vanhusneuvoston 25.8.2020 pöytäkirjan ote 17 § Ikäihmisten perhehoitoa pohjoiseen -hankkeen kehittämispäivä

Aluehallintovirasto päätös 31.8.2020 LAAVI/412/2019

Kotipalvelun palvelutyytyväisyyskysely toteutettu 04/20

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään sosiaalitoimen toimistossa.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.