Hyvinvointilautakunta, kokous 24.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Perustelut

Heikki Järvistö nosti esille, että Lapin hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Melaluoto on ilmaissut valmiutensa vierailla Enontekiöllä ja muissa hyvinvointialueen kunnissa. Hyvinvointilautakunta keskusteli vierailukutsun esittämisestä, ja kannatti Tapani Melaluodon kutsumista Enontekiölle. Heikki Järvistö valmistelee kutsua esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kautta kuitenkin niin, että vierailun aikana aluehallituksen puheenjohtajalla olisi mahdollisuus tavata sekä enontekiöläisiä ihmisiä että Enontekiön virkamiehiä ja päättäjiä.

Sari Norrgård kysyi, eteneekö Hyvinvoiva kuntalainen työllisyyshanke. Kylissä odotetaan hankkeen taholta käyntejä, ja työllisyyttä edistävien toimien käynnistymistä. Ulla Keinovaara muistutti, että kylätalkkaritoimintaa odotellaan käynnistyväksi, ja mahdollisista palvelumaksuista tulisi tehdä viisas päätös, niin ettei hanke pysähdy asiakasmaksuihin. Lautakunnassa keskusteltiin työllisyyshankkeesta, ja päädyttiin esittämään hankkeesta vastaaville, että työllisyyshanke järjestäisi Enontekiön kylissä avoimet keskustelutilaisuudet piakkoin, ja informoisi aktiivisesti hankkeen etenemisestä Enontekiön Sanomissa ja muilla viestintäkanavilla.

Ulla Keinovaara kysyi onko Enontekiön hyvinvointikeskuksen rakentamishanke edennyt. Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja kertoi, että rakentamishankkeen ohjausryhmä on käynyt katsomassa mahdollisia rakennuspaikkoja, ja aikomuksena on avata kuntalaisten nähtäväksi ja kommentoitavaksi rakentamissuunnitelmat.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi, ja toimenpiteitä varten.

Tiedoksi

Kunnanhallitus  Hyvinvoiva kuntalainen -työllisyyshankkeen työntekijät