Hyvinvointilautakunta, kokous 24.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Kirjastovirkailijan tehtävän täyttäminen 2022

ENODno-2022-48

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Kolehmainen, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.kolehmainen@enontekio.fi

Perustelut

Seloste
Enontekiön kirjastossa työskentelee kirjastotyössä ja asikaspalvelutehtävissä yksi kokoaikainen ja yksi 60% kirjastovirkailija. Laki yleisistä kirjastolaki edellyttää (17§), että kirjastolla tulee olla riittävä määrä kirjasto- ja informaatioalan koulutusta saanutta ja muuta henkilöstöä.

Enontekiön kirjastossa avautuu eläkkeelle siirtymisen vuoksi kokoaikainen kirjastovirkailijan tehtävä toukokuussa 2022. Henkilöstöjohtaja on myöntänyt toimelle täyttöluvan.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Kolehmainen, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.kolehmainen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää laittaa kirjastovirkailijan tehtävän haettavaksi. Haastatteluryhmäksi nimetään hyvinvointilautakunnan pj, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori ja kirjastovirkailija. Haastatteluryhmä haastattelee kelpoisuusehdot täyttävät hakijat ja haastatteluryhmän esitys tuodaan hyvinvointilautakunnan päätettäväksi maaliskuun kokoukseen. Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, hyvinvointilautakunta valtuuttaa kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Valmistelija

  • Heli Kolehmainen, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.kolehmainen@enontekio.fi

Perustelut

Seloste

Enontekiön kunnankirjaston kirjastovirkailijan tehtävä on ollut haettavana 6.3.2022 klo 23 saakka. Hakuaikana saapui 10 hakemusta. Haastatteluryhmä (hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori ja kirjastovirkailija) haastatteli neljää hakijaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Kolehmainen, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.kolehmainen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta valitsee kirjastovirkailijan toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään ********* ja varalle *********. Mikäli valittu ei ota tehtävää vastaan, hyvinvointilautakunta valtuuttaa kulttuuri- ja viestintäkoordinaattorin laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Esteellisyys

  • Helinä Hautamäki

Kokouskäsittely

Heli Kolehmainen esitteli hakijavertailun ja perustelut valinnalle. Lautakunta keskusteli hakijoista ja kelpoisuusehdoista. Keijo Parviainen teki haastatteluryhmän esityksestä poikkeavan esityksen, niin että kirjastovirkailijan tehtävään valittaisiin Sanna Alamattila. Ulla Keinovaara kannatti Keijo Parviaisen esitystä. Valinnasta äänestettiin. JAA (Pirita Peltonen, varalta Anni Kilpinen) ääniä viisi (5) Satu-Marja Eira-Keskitalo, Heikki Järvistö, Lydia Heikkilä, Marko Keskitalo ja Sari Norrgård. EI (Sanna Alamattila) ääniä kaksi (2) Ulla Keinovaara ja Keijo Parviainen. Puheenjohtaja totesi, että Pirita Peltonen valitaan kirjastovirkailijaksi, ja varalle Anni Kilpinen.

Tiedoksi

Hakijat, henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri