Hyvinvointilautakunta, kokous 24.11.2021

§ 111 Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan osavuosikatsaus 1-9 / 2021

ENODno-2021-159

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Lautakunta seuraa niiden toimialojen tehtävien ja talouden toteutumista, jotka kuuluvat sen alaisuuteen. Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan tehtävien ja talouden toteuma 1-9 / 2021 esitetään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan tehtävien ja talouden 1-9 2021 tarkastelun tiedoksi sekä esittää sen edelleeen kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. 

Tiedoksi

Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta