Hyvinvointilautakunta, kokous 24.11.2021

§ 119 Sosiaalitoimen ylityshakemus vuoden 2021 budjettiin

ENODno-2021-455

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Perustelut

Enontekiön sosiaalitoimen nettokuluihin on budjetoitu vuodelle 2021 yhteensä 3 113 000 euroa. Toteutuman 1-9/2021 perusteella tehdyn tilinpäätösennusteen mukaan nettokuluja on odotettavissa yhteensä 3 200 000 euroa, jolloin valtuuston varaama määräraha tulisi ylittymään 87 000 euroa. Tilinpäätösennusteeseen voi tulla vielä muutoksia loppuvuoden aikana.

Tilinpäätösennuste vuodelle 2021 on 87 000 euroa yli talousarvion. Tilinpäätösennusteen ylittymisen perusteet:

Työllisyyden edistämisen kustannukset ovat kaksinkertaistuneet koronapandemian aikana. Kyseessä ovat työttömyysajan työmarkkinatuen maksut Kelalle pitkäaikaistyöttömien ja yrittäjien osalta. Yrittäjät ovat saaneet väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Sosiaalitoimi on budjetoinut työllisyyden edistämiseen vuodelle 2021 yhteensä 90 000 euroa. Kela on laskuttanut Enontekiön sosiaalitoimelta pitkäaikaistyöttömien ja yrittäjien työmarkkinatukea 179 358 euroa, ja ylitystä budjetoituun on tähän mennessä 89 358 euroa.

Henkilöstö- ja muissa toimintakuluissa tulee jonkin verran säästöjä, mutta ne eivät riitä kattamaan kuin pieneltä osin työllisyyden hoitoon tarvittavaa määrärahaa.

Enontekiö on saanut ESR-rahoituksen hankkeelle ”Hyvinvoiva kuntalainen – työllisyyden edistäminen Enontekiöltä”. Hanke käynnistyi 8.11.2021. Odotettavissa on, että jatkossa työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta hakee 87 000 euron ylitysoikeutta sosiaalitoimen 2021 budjettiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus  Kunnanvaltuusto