Hyvinvointilautakunta, kokous 24.11.2021

§ 118 Sosiaalitoimen osavuosikatsaus 1-9/2021

ENODno-2021-271

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan toimielimen tulee seurata talousarvion toteutumista. Sosiaalitoimen toteuma 1-9/2021 esitellään kokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi sosiaalitoimen talousarvion toteuman 1-9/2021 ja esittää sen edelleen tiedoksi Enontekiön kunnanhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. 

Tiedoksi

Kunnanhallitus  Tarkastuslautakunta