Hyvinvointilautakunta, kokous 24.11.2021

§ 120 Sitoumus Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -hankkeen täydennyshakuun 2022-2023

ENODno-2021-453

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää Lapin kuntien ja kuntayhtymien sitoumusta Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa –hankkeen täydennyshakuun osallistumisesta (2022-2023). Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hankkeen, ja rahoituksen saaminen edellyttää, että 80% Lapin maakunnan väestöstä on mukana hankkeessa. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat palvelujen yhdenvertainen saatavuus, painotuksen siirtäminen ennakoivaan ja ehkäisevään työhön, sote-palvelujen laatu, vaikuttavuus ja yhteentoimivuus sekä kustannusten kasvun hillitseminen.

Valtionavustusta myönnetään vain yhdelle maakunnan hankekokonaisuudelle kussakin maakunnassa. Täydennyshaun valtionavustusta saa hakea sama hakija kuin 2020-2022 haussa eli Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä. Hankkeen toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus. Hankehakemus täydennyshakuun on lähetetty ministeriöön 15.10.2021. Kokonaisbudjetti on 5 398 248 euroa. Valtionavustus on 100% eli omarahoitusosuutta ei tarvita. Hanke koskee kaikkia Lapin kuntia ja molemmat sairaanhoitopiirit ovat myös mukana.

Hankkeen tavoitteena on turvata sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut yhteen sovitettuna. Hoitotakuun toteutumista edistetään. Kehittämistoimia suunnataan suun terveydenhuollon, kuntoutuksen, sosiaalihuollon, maksuttoman ehkäisyn sekä psykososiaalisten menetelmien suuntaan. Ikäihmisten palveluihin kehitetään kotikuntoutusta ja ennakoivaa kotiutuksen mallia. Lastensuojelun kehittäminen tulee osaksi sote-keskus-kehittämistä vuonna 2023. Lisäksi kehitetään saamenkielisiä ja saamen kulttuurin mukaisia lasten, nuorten ja perheiden palveluita sekä mielenterveys- ja päihdepalveluita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Enontekiön hyvinvointilautakunta sitoutuu osallistumaan Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa –hankkeen täydennyshakuun (2022-2023).

Tiedoksi

Kunnanhallitus   Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä