Hyvinvointilautakunta, kokous 24.11.2021

§ 117 Luppokodin lähihoitajan oppisopimustoimen täyttäminen

ENODno-2021-9

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Luppokodin lähihoitajan toimi on ollut haettavana useita kertoja kevään aikana. Kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole ollut. Kunnan henkilöstöohjeen mukaan oppisopimusta voidaan käyttää, mikäli sopivan koulutuksen saanutta työntekijää ei löydy työmarkkinoilta. Toimen laittaminen avoimeksi oppisopimustoimena tarjoaa aikuisopiskelijalle joustavan mahdollisuuden opiskella uuteen ammattiin tai viedä päätökseen kesken jääneet opinnot.

Toimi on laitettu haettavaksi oppisopimustoimena täytettäväksi siten, että hakuaika päättyy 7.7.2021. Aiemmin tehtävää hakeneiden hakemukset huomioidaan

Lähihoitajan oppisopimustoimeen valitun on esitettävä hyväksytty soveltuvuustesti lähihoitajaopintojen aloittamiseksi ennen oppisopimussopimuksen allekirjoittamista työnantajan ja oppilaitoksen välillä.

Haastatteluryhmä tuo valintaesityksen hyvinvointilautakunnan päätettäväksi haastatteluiden jälkeen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Merkitään hyväksyen tiedoksi. Mikäli oppisopimustoimeen soveltuvia hakijoita ei ole, hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi. 

Haussa huomioidaan lähihoitajan oppisopimustointa aiemmin hakeneiden hakemukset.

Päätös

Ehdotuksen mukaan siten, että haastatteluryhmä tuo valintaesityksen hyvinvointilautakunnan päätettäväksi haastatteluiden jälkeen hyvinvointilautakunnan seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Luppokodin lähihoitajan oppisopimustoimi oli haettavana 7.7.2021 klo 15 saakka.

Määräaikaan mennessä tehtävää haki kolme henkilöä, jotka kaikki kutsuttiin haastatteluun. Yksi hakijoista ei saapunut haastatteluun ja lisäksi yksi hakija perui hakemuksensa 10.8.2021. Haastattelun ja hakemusasiakirjojen perusteella todettiin hakijan täyttävän oppisopimuskoulutuksen edellytykset.

Lähihoitajan oppisopimustoimeen valitun on esitettävä hyväksytty soveltuvuustesti lähihoitajaopintojen aloittamiseksi ennen oppisopimussopimuksen allekirjoittamista työnantajan ja oppilaitoksen välillä.

Ehdotus

Esittelijä

Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää valita Luppokodin lähihoitajan oppisopimustoimeen *********.

Mikäli valittu ei ota tointa vastaan, hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Luppokodin oppisopimustoimena täytettävä lähihoitajan toimi on ollut haettavana 15.10.2021 asti. Hakemuksia saatiin kolme. 

Haastatteluryhmä, johon kuuluivat hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, hyvinvointilautakunnan varapuheenjohtaja ja vanhustenhuollon palvelupäällikkö, haastattelivat kaikki kolme hakijaa 9.11.2021.

Linjauksena on, että lähihoitajan oppisopimustoimeen valitun on esitettävä hyväksytty soveltuvuustesti lähihoitajaopintojen aloittamiseksi ennen oppisopimussopimuksen allekirjoittamista työnantajan ja oppilaitoksen välillä.

Haastatteluryhmän arvion mukaan haastatteluiden ja hakemusasiakirjojen perusteella toimeen esitetyn oppisopimuskoulutuksen edellytykset täyttyvät ilman erillistä soveltuvuuden osoittamista, koska toimeen yksimielisesti esitettävä opiskelee lähihoitajan tutkintoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää valita Luppokodin lähihoitajan oppisopimustoimeen *********.

Tiedoksi

Hakijat, henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri