Hyvinvointilautakunta, kokous 24.11.2021

§ 112 Lisämäärärahaesitys TA2021/ Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuri

ENODno-2020-199

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Lisämäärärahaesitys Vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan talousarvioon TA2021 on laadittu valtuuston hyväksymän budjetin, osavuosikatsauksen 1-9 sekä marraskuun (16.11.2021) toteuman perusteella.  Arvion perusteella henkilöstökulut ovat noin 12 000 suunniteltua suuremmmat (sijaisten käyttö). Vakinaisen henkilöstön sekä sijaisten käytöllä työvapaiden aikana mahdollistettiin sekä mahdollistetaan edelleen loppuvuoden 2021 kuluessa liikuntapalvelujen käytettävyys. 

Toimialan tuotot jäävät vuonna 2021 tilinpäätösennusteesta n 30 000 euroa, koska  muita tuloja ei loppuvuonna ole. Koronarajoitusten vaikutus näkyy mm. laskettelukeskuksen (Hetta Hiihtomaa) tuottojen vähenemisenä vuonna 2021.

Henkilöstökulujen suunniteltu käyttö oli n 30 000 pienempi (1 tehtävän ollessa täyttämättä), toisaalta sijaisen käyttö lisäsi/lisää henkilöstökuluja n. 20 000 eurolla vuonna 2021. Henkilöstökulujen ylitystä on kompensoitu ja kompensoidaan mm. yhden tehtävän täyttämättä jättämisellä. 

Marraskuun tilanteen (16.11.2021) perusteella tiedätään, että toimintatuottojen alijäämää sekä sijaisten käytön aiheuttamia henkilöstökuluja ei kyetä kattamaan kokonaisuudessaan suunnitellulla tavalla. Henkilöstön työvapaiden aiheuttama määräaikaisen henkilöstön käytön henkilöstökulut aiheuttavat noin 12 000 euron lisäyksen henkilöstökuluihin (5-7 kk) vuonna 2021. 

Lisämäärärahatarve vuoden 2021 talousarvioon on 12 000 euroa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle edelleen esitettävksi kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vapaa-aika, nuoriso ja kulttuuritoimialan lisämäärärahaesityksen 12 000 euroa vuoden 2021 talousarvioon.

Tiedoksi

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto