Hyvinvointilautakunta, kokous 24.11.2021

§ 124 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.