Hyvinvointilautakunta, kokous 24.11.2021

§ 113 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022 - 2025

ENODno-2021-368

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnan tulee laatia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnassa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (lastensuojelulaki 12 §) laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelman osia voidaan liittää osaksi kunnan kuntastrategiaa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma oli lausuttavana Enontekiön kunnan toimialoilla, toimielimillä, järjestöillä ja yhdistyksillä sekä Lapin sairranhoitopirin Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuollon yksikössä ja Enontekiön seurakunnalla. Lausuntojen määräaika 20.10.2021 mennessä.

Saatujen lausuntojen ja palautteiden perusteella suunnitelmaan tehtiin tarvittaessa lisäykset ja korjaukset. 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää lähettää Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kunnanhallitukselle sekä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

Tiedoksi

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto