Hyvinvointilautakunta, kokous 24.11.2021

§ 115 Hakemus määräaikaisesta osa-aikatyöstä

ENODno-2021-442

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Luppokodin sairaanhoitaja on hakenut kirjallisesti määräaikaista, 50% osa-aikatyötä ajalle 1.1.2022-30.4.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta myöntää Luppokodin sairaanhoitajalle määräaikaisen, 50% osa-aikatyön ajalle 1.1.2022-30.4.2022.

Hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

Tiedoksi

Hakija, henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri