Hyvinvointilautakunta, kokous 24.11.2021

§ 114 Hakemus määräaikaisesta osa-aikatyöstä

ENODno-2021-343

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Luppokodin lähihoitaja on hakenut kirjallisesti määräaikaista, 50% osa-aikatyötä ajalle 18.10.2021-9.1.2022.

Ehdotus

Esittelijä

Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta myöntää Luppokodin lähihoitajalle määräaikaisen osa-aikatyön (50%) ajalle 18.10.2021-9.1.2022.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Luppokodin lähihoitaja on hakenut kirjallisesti jatkoa määräaikaiselle, 50% osa-aikatyölle ajalle 10.1.2022-31.7.2022. Työntekijälle on aiemmin myönnetty hyvinvointilautakunnan päätöksellä määräaikainen osa-aikatyö (50%) ajalle 18.10.2021-9.1.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta myöntää Luppokodin lähihoitajalle määräaikaisen, 50% osa-aikatyön jatkon ajalle 10.1.2022 - 31.7.2022.

Hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

Tiedoksi

Hakija, henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri