Hyvinvointilautakunta, kokous 24.11.2021

§ 122 Asiakasmaksusaatavien poisto 2/2021

ENODno-2021-445

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Asiakasmaksujen poisto koskee yksittäistä asiakasta, joka on kuollut. Enontekiön sosiaalitoimella on jäänyt maksusaatavina 425,34 euron edestä kotipalvelumaksuja ja 412,34 euron edestä Luppokodin asiakasmaksuja. Yhteensä maksusaatavia on 837,68 euroa. Perunkirja vuodelta 2021 esitetty, ja se osoittaa, että kuolinpesä on varaton.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää, että avoimet maksusaatavat 837,68 euroa poistetaan perinnästä ja Enontekiön kunnan kirjanpidosta. Alle 1000 euron saatavien osalta vapautuksen antamisesta päättää lautakunta (Hallintosääntö 21 § kohta 15).

Tiedoksi

Asianosainen kuolinpesä   Sosiaalitoimen toimistosihteeri