Hyvinvointilautakunta, kokous 24.11.2021

§ 121 Asiakasmaksusaatavien poisto 1/2021

ENODno-2021-444

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Asiakasmaksujen poisto koskee yksittäistä asiakasta, joka on kuollut. Enontekiön sosiaalitoimella on jäänyt maksusaatavina 6617 euron edestä ateriamaksuja ja 1671,45 euron edestä kotipalvelumaksuja. Yhteensä maksusaatavia on 8288,45 euroa. Perunkirja vuodelta 2020 esitetty, ja se osoittaa, että kuolinpesä on varaton.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että avoimet maksusaatavat 8288,45 euroa poistetaan perinnästä ja Enontekiön kunnan kirjanpidosta. Yli 1000 euron saatavien osalta vapautuksen antamisesta päättää hallintosäännön 19 § 13. kohdan mukaisesti kunnanhallitus.

Tiedoksi

Kunnanhallitus