Hyvinvointilautakunta, kokous 22.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Valmistelija

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Merkitään lautakunnan jäsenten esille nostamat asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin lautakunnan jäsenten esille nostamat asiat tiedoksi.

Kokouskäsittely

Marko Keskitalo tiedusteli, onko kotipalvelun käyttöön mahdollista saada nelivetoisia autoja, koska keliolosuhteet ovat talvella monesti hyvin haastavat. Lautakunta keskusteli asiasta ja  totesi, että sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle ajoneuvojen valinnassa on tärkeää nostaa esiin kotipalvelun työturvallisuusnäkökulmat ja huomioida haastavat keliolosuhteet. 

Heikki Järvistö nosti esiin liikuntatoimen henkilöstörakenteeseen ja liikuntapaikkoihin liittyvät haasteet, mm Hetan urheilukentän pituus- ja korkeushyppypaikat kaipaavat kunnostusta.

Outi Kurkela piti tärkeänä, että tulevassa budjettisuunnittelussa huomioidaan liikuntatoimen henkilöstörakenteeseen ja liikuntapaikkoihin liittyvät tarpeet.

Lautakunta keskusteli aktiivisesti asiasta ja esitti toiveen,  että liikuntatoimen kokonaisuudesta keskustellaan tarkemmin hyvinvointilautakunnan kokouksessa tulevan vuoden talousarviosuunnittelun yhteydessä.

Ulla Keinovaara nosti esiin kylätalonmiestoiminnan tärkeyden ja korosti, että toiminnalle on tarvetta.

Ulla Keinovaara nosti esiin tulevan hyvinvointikeskushankkeen ja toivoi että hankkeen etenemisestä tiedotetaan ajantasaisesti. 

 

 

 

 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.