Hyvinvointilautakunta, kokous 22.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Suomen Terveystalo Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Terapiatalo Noste Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen/ Lääkärikeskus Digilääkäri Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Sofita Oy

Vammaisneuvoston pöytäkirja 16.8.2022

Vanhusneuvoston pöytäkirja 30.8.2022

Kunnanhallituksen 30.8.2022 kokouksen pöytäkirjan ote § 195 Kotipalvelun kodinhoitajan (50 %) viran muuttaminen lähihoitajan toimeksi

Kotipalvelun hoiva-avustajan tehtävään valittu on ilmoittanut 24.8.2022, että ei ota tehtävää vastaan. Hyvinvointiltk varalle valitsema hakija ottaa tehtävän vastaan 19.10.2022 määräaikaisena siihen asti, kunnes on toimittanut hoiva-avustajan tutkintotodistuksen työnantajalle. 

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa, ennen ja jälkeen niitä säilytetään sosiaalitoimen toimistossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.