Hyvinvointilautakunta, kokous 22.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Ohjaajan toimen täyttäminen ja haastatteluryhmän nimeäminen/toimintakeskus Hyrylä

ENODno-2020-239

Valmistelija

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Perustelut

Toimintakeskus Hyrylässä on avoimena ohjaajan toimi 1.2.2021 alkaen. Henkilöstöjohtaja on antanut toimelle täyttöluvan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää laittaa toimintakeskus Hyrylän ohjaajan toimen haettavaksi. Kelpoisuusvaatimuksena ohjaajan toimeen on sosiaali - ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (AMK) tai aiempi sosiaali- ja terveysalan opistotasoinen tutkinto sekä riittävä työkokemus. 

Hyvinvointilautakunta päättää nimetä ohjaajan valintaa varten haastatteluryhmän, joka laatii, kelpoisuusehdot täyttävät hakijat huomioiden, esityksen valinnasta lautakunnalle. Haastatteluryhmään nimetään kaksi lautakunnan jäsentä, henkilöstöjohtaja, Hyrylän ohjaaja ja johtava sosiaalityöntekijä. Esitys valinnasta tuodaan joulukuun kokoukseen.

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

haastatteluryhmä