Hyvinvointilautakunta, kokous 22.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat.

 

Kokouskäsittely

Lautakunnan jäsen Outi Kurkela toi esiin Karesuvannon nuorisotilakysymyksen ja esitti huolensa siitä, että kylässä ei ole tilaa, jossa nuoriso voisi kokoontua.  Henkilöstöjohtaja kertoi, että asiasta on keskusteltu Karesuvannon kyläillassa ja tilakysymystä selvitetään. 

Virpi Labba nosti  esiin Karesuvannon alueen talviliikuntapaikoista huolehtimisen haasteet ja esitti lisätyövoiman käyttämistä apuna kylän jääkaukalon jäädyttämisessa ja hiihtolatujen avaamisessa.