Hyvinvointilautakunta, kokous 22.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Lähihoitajan toimen täyttäminen ja haastatteluryhmän nimeäminen/ Luppokoti

ENODno-2020-180

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Ikääntyneiden palveluissa Luppokodilla vapautuu lähihoitajan toimi 1.1.2021. Henkilöstöjohtaja on antanut toimeen täyttöluvan sähköpostitse 3.9.2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää laittaa toimen haettavaksi. Hakuajan päätyttyä haastatteluryhmä haastattelee kaikki kelpoisuusehdot täyttävät hakijat ja tuo valintaesityksen hyvinvointilautakunnan päätettäväksi. Haastatteluryhmään nimetään hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, henkilöstöjohtaja ja vanhustenhuollon palvelupäällikkö.

Mikäli kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole, toimi laitetaan uudelleen haettavaksi. Hakuprosessin ajaksi toimi täytetään määräaikaisesti.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 

Kokouskäsittely

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö saapui kokoukseen.

Tiedoksi

haastatteluryhmä