Hyvinvointilautakunta, kokous 22.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valviran päätös, valvonta-asia, Valviran Esperi Care Oy:lle 17.4.2019 antaman määräyksen (dnro V/23037/2017) jatkovalvonta.

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikkojen nimenmuutos/ Stella Kotihoito Oy

Hankintayhteistyö: kirjastoaineiston ja hankintaportaalin hankinta

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen kokouksen niitä säilytetään sosiaalitoimen toimistossa ja kirjaston osalta viestintä- ja kulttuuritoimistossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.