Hyvinvointilautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Perustelut

Ulla Keinovaara: Enontekiön terveysaseman ja terveyspalvelujen säilyminen.

Ehdotus

Merkittiin tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

 

 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.