Hyvinvointilautakunta, kokous 21.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 LISÄPYKÄLÄ: Selvitys Saamen kielen ja saamenkieliseen opetukseen myönnetyn valtionavustuksen käytöstä vuonna 2023 (lisäpykälä)

ENODno-2024-112

Valmistelija

  • Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Perustelut

Lapin aluehallintovirastosta on 18.3.2024 tullut Enontekiön kuntaan selvityspyyntö  LAAVI/7/2024 vuoden 2023 osalta kaikkien saamen kielen ja saamenkielistä opetusta koskevista tiedoista toteutuneesta opetuksesta ja kustannuksista myönnetyn valtionavustuksen käytön tarkastusta varten.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy selvityksen vuoden 2023 osalta kaikki saamen kielen ja saamenkielistä opetusta koskevat tiedot toteutuneesta opetuksesta ja kustannuksista ja toimittaa selvityksen Lapin aluehallintovirastolle. 

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Lapin aluehallintovirasto, kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.