Hyvinvointilautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valviran ilmoitus, yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Covid-19 liikkuva näytteenottopiste (DOU-655)

Valviran päätös, lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Pisara LAB Oy

Valviran ilmoitus, yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Pisara LAB Oy

Valviran päätös, yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy

Valviran päätös, lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ A5 Laboratoriot Oy

Valviran ilmoitus, yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ A5 Laboratoriot Oy

Valviran ilmoitus, yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan alaisen väliaikaisen näytteenottopisteen lisääminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Covid 19 näytteenottolinjasto Härkävaljakontie

Valviran päätös, lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Vitamind Oy

Valviran ilmoitus, yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta/ Vitamind Oy

Enontekiön vammaisneuvoston pöytäkirja 20.9.2021

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen niitä säilytetään sosiaalitoimen toimistossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.