Hyvinvointilautakunta, kokous 21.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Ajankohtaiskatsaus

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Johtava sosiaalityöntekijä esittää hyvinvointilautakunnalle ajankohtaiskatsauksen seuraavista asioista:

Lapin hyvinvointialueen valmistelu

Hetan monitoimitalon rakentamishanke `Hetan Helmi´

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ajankohtaiskatsaus. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.