Hyvinvointilautakunta, kokous 19.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Luppokodin sairaanhoitajan toimen täyttäminen

ENODno-2021-12

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Selostus
Vanhainkoti Luppokodilla vapautuu sairaanhoitajan toimi 8.2.2021 lukien. Henkilöstöjohtaja on antanut toimelle täyttöluvan 12.1.2021. Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja on antanut suullisen luvan toimen laittamiseksi uudelleen hakuun 12.1.2021.

Ehdotus

Esittelijä

Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Sairaanhoitajan toimi laitetaan haettavaksi. Hyvinvointilautakunta nimeää haastatteluryhmään kaksi hyvinvointilautakunnan jäsentä, henkilöstöjohtajan ja vanhustenhuollon palvelupäällikön. Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan toimen uudelleen haettavaksi. Edelleen lautakunta valtuuttaa viranhaltijan hankkimaan ko.  palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Valmistelija

Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Perustelut
Ikääntyneiden palveluyksikössä Luppokodilla on ollut haettavana sairaanhoitajan toimi 15.3.2021 mennessä. Hakemuksia saapui yksi, hakija täyttää kelpoisuusehdot.

Hyvinvointilautakunnan nimeämä haastatteluryhmä (hyvinvointilautakunnan pj, hyvinvointilautakunnan vpj, henkilöstöjohtaja ja vanhustenhuollon palvelupäällikkö) haastattelee hakijan 19.3.2021. Lautakunnan jäsenillä on haastattelussa läsnäolo-oikeus. Haastatteluryhmä tuo esityksen kokoukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää valinnasta kokouksessa.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päättää valita haastatteluryhmän ehdotuksen mukaisesti ikääntyneiden yksikköön Luppokodille sairaanhoitajan toimeen *********

Kokouskäsittely

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö esitteli asiaa. 

Valmistelija

Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Luppokodin sairaanhoitajan toimeen 25.3.2021 valittu on ilmoittanut 15.6.2021 lähettämässään sähköpostissa, että ei ota tehtävää vastaan.

Ehdotus

Esittelijä

Anne-Maria Näkkäläjärvi, Johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää laittaa Luppokodin sairaanhoitajan toimen uudelleen haettavaksi. Hakuajan päätyttyä aiemmin valittu haastatteluryhmä (hyvinvointilautakunnan pj, hyvinvointilautakunnan vpj, henkilöstöjohtaja, vanhustenhuollon palvelupäällikkö) haastattelee kelpoisuusehdot täyttävät hakijat ja tuo esityksen hyvinvointilautakunnan päätettäväksi. .

Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. Lautakunta päätti ottaa käyttöön sairaanhoitajan toimen täyttämisessä määräaikaisen koeajalla maksettavan rekrytointilisän, jota maksetaan 200 €/kk.

Kokouskäsittely

Lautakunta keskusteli määräaikaisen koeajalta maksettavan rekrytointilisän käyttämisestä sairaanhoitajan toimen rekrytoinnin edistämisessä. 

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Luppokodin sairaanhoitajan toimeen hyvinvointilautakunnan 25.3.2021 kokouksessa valittu on 15.6.2021 ilmoittanut kirjallisesti, ettei ota sairaanhoitajan tointa vastaan. Toimi on ollut uudelleen haettavana 26.7.2021 asti. Määräaikaan mennessä ei saatu yhtään hakemusta. Toimi on laitettu hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan päätöksellä uudelleen haettavaksi siten, että hakuaika päättyy 16.8.2021 klo 15.

Hyvinvointilautakunta päätti 23.6.2021 kokouksessa ottaa käyttöön Luppokodin sairaanhoitajan toimen täyttämisessä määräaikaisen koeajalla maksettavan rekrytointilisän, jota maksetaan 200 €/kk.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Haastatteluryhmä tuo valintaesityksen hyvinvointilautakunnan päätettäväksi hakuajan päätyttyä haastatteluiden jälkeen.

Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

Hakuaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemusta. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti laittaa Luppokodin sairaanhoitajan toimen uudestaan haettavaksi. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.