Hyvinvointilautakunta, kokous 19.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Luppokodin lähihoitajan toimen haettavaksi laittaminen

ENODno-2021-287

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Luppokodilla avautuu lähihoitajan toimi 2.9.2021 lukien. Henkilöstöjohtaja on myöntänyt toimelle täyttöluvan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää laittaa Luppokodin lähihoitajan toimen haettavaksi. Aiemmin nimetty haastatteluryhmä (hyvinvointilautakunnan pj, hyvinvointilautakunnan vpj, henkilöstöjohtaja, vanhustenhuollon palvelupäällikkö) haastattelee kelpoisuusehdot täyttävät hakijat syyskuussa ja haastatteluryhmän esitys tuodaan hyvinvointilautakunnan päätettäväksi syys- tai lokakuun kokoukseen.

Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.