Hyvinvointilautakunta, kokous 19.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Perustelut

Ulla Keinovaara tiedusteli vireillä olevan työllisyyshankkeen etenemisestä. Todettiin, että hankkeelle on myönnetty rahoitus, ja työntekijöiden rekrytointi alkaa lähiaikoina. 

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi lautakunnan jäsenen esille nostama asia.