Hyvinvointilautakunta, kokous 19.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 LISÄPYKÄLÄ: Kotipalvelun kaksikielisen lähihoitajan toimen haettavaksi laittaminen (lisäpykälä)

ENODno-2021-307

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Kotipalvelussa avautuu kaksikielisen lähihoitajan toimi 30.8.2021 lukien. Henkilöstöjohtaja on myöntänyt toimelle täyttöluvan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää laittaa kotipalvelun kaksikielisen (suomi-saame) lähihoitajan toimen haettavaksi. Haastatteluryhmä (hyvinvointilautakunnan pj, hyvinvointilautakunnan vpj, henkilöstöjohtaja, vanhustenhuollon palvelupäällikkö) haastattelee kelpoisuusehdot täyttävät hakijat syyskuussa ja haastatteluryhmän esitys tuodaan hyvinvointilautakunnan päätettäväksi syys- tai lokakuun kokoukseen.

Mikäli kelpoisuusehtoja täyttäviä hakijoita ei ole, hyvinvointilautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön laittamaan tehtävän uudelleen haettavaksi. Edelleen lautakunta valtuuttaa vanhustenhuollon palvelupäällikön hankkimaan ko. palvelun ostopalveluna tai muulla henkilöstön käytöllä hakuprosessin ajaksi.

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.