Hyvinvointilautakunta, kokous 19.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien laajentaminen/ Aimo Group Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Solo Health Oy

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan muutosilmoitus/ Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Mobiilimagneetti

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ OmaValmius Oy

Aluehallintoviraston ratkaisu LAAVI/1624/2020

Aluehallintoviraston päätös yksityisen terveydenhuollon toimipaikan lopettaminen/ Puhelevi Oy

Aluehallintoviraston päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen/ Saga Borealis Oy

Enontekiön kunnanhallitus 15.6.2021 § 166 Hanke; Latu, kuntopolku ja pyöräreittien perusparannus/ UUDELY

Enontekiön kunnanhallitus 15.6.2021 § 168 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2020

Enontekiön elinvoimalautakunta 21.6.2021 § 68 Hetan hyvinvointikeskus/ rakennuttajakonsultin valinta

Irtisanomisilmoitus lähihoitajan toimesta

Ohjaus- ja valvonta- sekä tarkastuskäynnin kertomus/ Attendo Simon Palvelukoti

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

T:mi Sirpa-Liisa Korva harjoittaa perussiivousta Enontekiön alueella 8/2021 alkaen 

Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen syyspäivät 16.-17.9.2021 Oloksella (siirretty syksylle 2022)

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Ennen ja jälkeen niitä säilytetään sosiaalitoimen toimistossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.