Hyvinvointilautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Oikaisuvaatimus täydentävästä toimeentulotukipäätöksestä

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24