Hyvinvointilautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Perustelut

Lautakunta keskusteli sote-henkilöstön rekrytoinnin haasteista Enontekiöllä, ja millä keinoin saataisiin avoimiin virkoihin ja toimiin henkilökuntaa ja kesälomien ajalle sijaisia. Edullisia asuntoja tulisi olla tarjolla. Kunta remontoi paraikaa isoa tilaa, johon tulee pienempiä solu-tyyppisiä asuntoja. Näitä on tarkoitus käyttää henkilöstön ensiasumisen ja sijaistuksien mahdollistajina. Oppilaitosten kautta asuntoedun markkinointia ei kuitenkaan ole voitu toteuttaa, kun asunnot eivät ole vielä käyttövalmiita. Myös keskusteltiin kesälomien porrastamisesta niin, että loman siirrosta varsinaisen lomakauden ulkopuolelle palkittaisiin rahallisesti. Paikallinen sopiminen on kuitenkin tässä työmarkkinatilanteessa vaikeata, kun sote-alan työehtosopimuksista ei ole saavutettu neuvottelutulosta valtakunnallisesti, ja ylityö- ja vuoronvaihtokielto on käynnissä. 

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.