Hyvinvointilautakunta, kokous 19.5.2022

§ 42 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.