Hyvinvointilautakunta, kokous 19.5.2022

§ 39 Lausunto vammaisneuvostolle vammaisten asumisesta ja kuntoutusohjauksesta

ENODno-2022-168

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Vammaisneuvosto on pyytänyt hyvinvointilautakunnalta selvitystä vammaisten kuntalaisten lähivuosien asumistarpeista ja asuntotarjonnasta sekä suunnitelman laatimista asumisharjoittelun toteuttamiseksi. Lisäksi vammaisneuvosto on pyytänyt hyvinvointilautakunnalta lausuntoa vapaa-ajan avustajan ja kuntoutusohjaajan tarpeesta. Vammaisneuvosto on vaatinut esittämiinsä asioihin kirjallista vastinetta 1.6.2022 mennessä, että voi seurata niiden vaikuttavuutta. 

Johtava sosiaalityöntekijä kokoaa lautakunnan kokoukseen selvityksen.

Päätösehdotus

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Tiedoksi

Vammaisneuvosto