Hyvinvointilautakunta, kokous 19.5.2022

§ 37 Kotipalvelun sairaanhoitajan toimen täyttäminen 2022

ENODno-2022-173

Valmistelija

  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi

Perustelut

Kotipalvelun sairaanhoitajan toimi on ollut haettavana 9.5.2022 klo 12.00 asti.

Määräaikaan mennessä tehtävää haki yksi kelpoisuusehdot täyttävä hakija. Haastatteluryhmä (hyvinvointilautakunnan pj, hyvinvointilautakunnan vpj ja vanhustenhuollon palvelupäällikkö) haastattelivat hakijan 13.5.2022.

Yhteenveto hakijasta oheismateriaalina. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta päättää valita kotipalvelun sairaanhoitajan toimeen sairaanhoitaja xxxx.

Tiedoksi

Hakija, henkilöstöjohtaja, palkkasihteeri