Hyvinvointilautakunta, kokous 19.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Smart Diagnostiikka Oy c/o Oulun Sydänkeskus Oy, Kainuun keskussairaala

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Liikkuva rokotuspiste (DOR-537)

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Sataseudun Ambulanssipalvelu Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Lahden Ensihoitopalvelu Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Adxto Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Liikkuva rokotuspiste (CTI-93)

Vanhusneuvoston pöytäkirja 5.4.2022

Vammaisneuvoston pöytäkirja 7.4.2022

Kunnanhallituksen 10.5.2022 pöytäkirjan ote § 114 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodesta 2021

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa, ennen ja jälkeen niitä säilytetään sosiaalitoimen toimistossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan. 


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.