Hyvinvointilautakunta, kokous 19.5.2022

§ 41 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Smart Diagnostiikka Oy c/o Oulun Sydänkeskus Oy, Kainuun keskussairaala

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Liikkuva rokotuspiste (DOR-537)

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Sataseudun Ambulanssipalvelu Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Lahden Ensihoitopalvelu Oy

Valviran päätös lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen/ Adxto Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ 9Lives Ensihoito Oy, Liikkuva rokotuspiste (CTI-93)

Vanhusneuvoston pöytäkirja 5.4.2022

Vammaisneuvoston pöytäkirja 7.4.2022

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa, ennen ja jälkeen niitä säilytetään sosiaalitoimen toimistossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.