Hyvinvointilautakunta, kokous 19.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Perustelut

Heikki Järvistö: Toiminta-avustusten hakuaika ja liikuntaa toteuttavien järjestöjen avustukset sekä ohjeistus käsiteltävä jossain vaiheessa ennen seuraavaa hakua.

Daniela Huber: Miksi Hetta Hiihtomaa on elinvoimalautakunnassa eikä hyvinvointilautakunnassa vaikka se on lähiliikuntapaikka?

Ulla Keinovaara: Uusi Luppokoti 

Satu-Marja Eira-Keskitalo: Sen sijaan, että päätösesitys annetaan kokouksessa, pyydetään antamaan se jo esityslistassa.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.