Hyvinvointilautakunta, kokous 19.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Ilmoitusasiat

Perustelut

Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Vt. sivistysjohtaja on virkavapaalla 14.2.-3.3.2024.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.