Hyvinvointilautakunta, kokous 19.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Enontekiön kunnan kulttuuripalkinto 2023

ENODno-2024-61

Valmistelija

  • Heli Kolehmainen, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.kolehmainen@enontekio.fi

Perustelut

Enontekiön kunta myöntää vuosittain kulttuuripalkinnon hakemuksetta yhdelle henkilölle tai yhteisölle tunnustuksena valtakunnallisesti tai alueellisesti Enontekiön kannalta merkittävästä kulttuurityöstä tai –teosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heli Kolehmainen, kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.kolehmainen@enontekio.fi

Lautakunta käy alustuskeskustelun kulttuuripalkinnon 2023 saajasta ja antaa asian kulttuurikoordinaattorille jatkovalmisteluun.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.