Hyvinvointilautakunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Valmistelija

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Merkittiin tiedoksi.

Päätös

Merkitään  tiedoksi seuraavat lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat:

Ulla Keinovaara esitti kiitokset työstä, jota kunnan työllistämistoiminnoissa mukana olevat henkilöt ovat tehneet syksyn aikana työkohteissa eri kylissä.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.