Hyvinvointilautakunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 LISÄPYKÄLÄ: Talousarvio 2023/Hyvinvointilautakunta (lisäpykälä)

ENODno-2022-298

Valmistelija

  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi
  • Sarita Helttunen, varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi

Perustelut

Kunnahallitus päätti 4.10.2022 § 210 talousarvioraamin 2023. Vuoden 2023 talousarviovalmistelun kehys määritellään lautakunta- ja toimialakohtaisesti siten, että  talousarvion toimintakate on yhteensä enintään 7,8 miljoonaa euroa. Edellyttää, että valtuuston ja hallituksen tekemät päätökset organisaatiomuutoksesta otetaan talousarvion valmistelussa huomioon. 

Toimalat esittelevät talousarvio- ja taloussuunnitelmien tulo- ja menokohdat kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sarita Helttunen, varhaiskasvatuksen päällikkö, sarita.helttunen@enontekio.fi
  • Riitta Peltovuoma, hallinnollinen rehtori, riitta.peltovuoma@enontekio.fi
  • Marja-Riitta Lukkari, hallintojohtaja, marja-riitta.lukkari@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyvinvointilautakunnan alaisten toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelman hyväksymistä oheismateriaalin mukaisesti vuodelle 2023.

 

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Kokouskäsittely

Hallintojohtaja, hallinnollinen rehtori, varhaiskasvatuksen päällikkö, hyvinvointiohjaaja ja kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori olivat kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana esittelemässä oman toimialansa talousarviota. Hallintojohtaja esitteli nuorisotoimen talousarvion ja työvoiman saatavuuden varmistamisen talousarvion. 

 

Tiedoksi

Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.