Hyvinvointilautakunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Suomen Terveystalo Oy

Valviran päätös yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen/ Pohjanmaan Sydänkeskus Ky

Valviran ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan nimenmuutos/ Touris Oy c/o Fysios Terapiapalvelut Oy

Vanhusneuvoston pöytäkirja 20.10.2022

Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa, ennen ja jälkeen niitä säilytetään sosiaalitoimen toimistossa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne-Maria Näkkäläjärvi, johtava sosiaalityöntekijä, anne.nakkalajarvi@enontekio.fi

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaan.


Muutoksenhaku

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.