Hyvinvointilautakunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Asiakasmaksusaatavien poisto 4/2022

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24