Hyvinvointilautakunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Asiakasmaksusaatavien poisto 2/2022

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24