Hyvinvointilautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Tilinpäätös 2021 / Hyvinvointilautakunnan alaiset toimialat

ENODno-2022-183

Valmistelija

  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi
  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi
  • Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö, miia.ahlholm@enontekio.fi
  • Heli Kolehmainen, Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori, heli.kolehmainen@enontekio.fi

Perustelut

Selostus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan hyvinvointilautakunta seuraa niiden toimialojen talouden ja toiminnan toteutumista, jotka kuuluvat sen alaisuuteen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kerttu Vesterinen, Johtava sosiaalityöntekijä, kerttu.vesterinen@enontekio.fi
  • Matti Ikonen, Henkilöstöjohtaja, matti.ikonen@enontekio.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee alaisuuteensa kuuluvien toimialojen talousarviovuoden talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumisen tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Ehdotuksen mukaan.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

 

Tiedoksi

Kunnanhallitus