Hyvinvointilautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Lautakunnan jäsenten esille ottamat asiat

Perustelut

Ulla Keinovaara nosti esille huolen miten turvataan käteisen rahan nostaminen Enontekiöllä, kun Otto.-automaatti on purettu pois Hetasta. Lähin automaatti sijaitsee nyt Muoniossa. Matti Ikonen kertoi, että Enontekiön kunnanhallituksessa pohditaan minkälaisilla edunvalvontatoimilla turvattaisiin käteisen rahan nostaminen aueella.

Satu-Marja Eira-Keskitalo kertoi, että Kilpisjärvellä tarvitaan kotitalouksiin kotipalvelua ja nosti esille kysymyksen, miten palvelua voitaisiin sinne tuottaa. Kilpisjärvellä on ikäihmisiä, jotka tarvitsisivat kotipalvelua. Lautakunnassa keskusteltiin Kilpisjärven tilanteesta, kotipalvelun ostamisesta yksittäisiltä kylässä asuvilta sote-ammattilaisilta tuntityönä, kotipalvelun organoisoimisesta Karesuvannosta käsin ja kotihoidon digi-palvelujen kehittämisestä kotona asumisen tueksi.

Lautakunta tarkasteli myös ikääntyneiden yksikön henkilöstön rekrytointia. Enontekiön kunnan ikääntyneiden palveluissa on haettavana lähihoitajan toimia, eri pituisia sijaisuuksia ja Luppokodille haetaan vastaavaa sairaanhoitajaa virkaan. Lautakunnan puheenjohtaja Eira-Keskitalo toi esille huolen, kun paikkoja ei ole saatu täytettyä. Lautakunta keskusteli palkkauksesta ja asunnoista, joita asioita on syytä tarkastella jatkossa, jotta henkilöstön rekrytoinneissa onnistuttaisiin. Soluasunnot Sopulikujalla valmistuvat 30.6.2022, jonka jälkeen Enontekiölle töihin muuttavien tilanne kohentuu ensiasuntojen saannin osalta.

Edelleen keskusteltiin kylätalkkaritoiminnan kehittämisestä, ja Ulla Keinovaara ilmaisi, että nyt on aika edetä tässä asiassa. Kylissä asuu ihmisiä, jotka tarvitsevat apua esimerkiksi polttopuiden tekoon. Kesän aikana on syytä saada toiminta käynnistymään. Päädyttiin viestimään uudelleen asiasta Hyvinvoiva kuntalainen työllisyyshankkeen työntekijöille, ja hoputtamaan toiminnan aloitusta.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja toimenpiteitä varten.